Referenser

Då vi är i en stark expansionsfas beslöt jag under hösten 2013 att engagera externa styrelseledamöter. HittaStyrelse.se fick uppdraget att hitta ytterligare en ledamot att komplettera de ledamöter jag själv fann i mina personliga nätverk. HittaStyrelse har en unik och smart rekryteringsmodell som jag vill påstå passar alla och jag är mycket nöjd med tjänsten och med ledamoten Henrik Kolga.

Anastasia Georgiadou, februari 2014

Kund: Alminia AB är en företagskoncern inom vårdsektorn som driver sin verksamhet via dotterbolagen Svensk Personlig Assistans AB och Metropolitan Rehab AB. Ägare är Anastasia Georgiadou.

Jag är mycket glad över att få ingå i Alminia ABs styrelse och HittaStyrelses matchningsmodell och övriga professionella processer var avgörande för att vi fick kontakt.

Henrik Kolga, kandidat