Så fungerar det

Du som söker uppdrag och vill vara med i kandidatbanken

Du kan enkelt och effektivt lägga upp din profil i vår bank. Gå in på anvisad plats och fullfölj inmatningen av dina uppgifter. Glöm inte att bifoga CV. Vi kontaktar dig när matchning skett. Om du då vill gå vidare så träffar vi dig för en personlig intervju. NYHET: Detta är helt kostnadsfritt för dig. Om du blir antagen kommer ersättningsnivån för ditt uppdrag antingen som mentor/rådgivare eller styrelseledamot att diskuteras mellan dig och berört företag.

Sekretess

Alla formulär behandlas givetvis med diskretion och namn/kandidater/företag lämnas endast ut till berörda parter efter genomförd matchningsprocess.

Så säger våra kunder

Vår ide är ny och vi söker företag som referensobjekt. Era kommentarer kommer att läggas in här.

Skapa konto

Kontakta oss